BEZPIECZEŃSTWO

Pobierz plik

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Wykaz instytucji i osób do których można się zwrócić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej: