HYMN SZKOŁY

„List do Janusza Korczaka”

1. Ty rozumiesz dzieci świat,
Przygarnąłeś wszystkich nas.
Byłeś Twórcą równych szans.
Jak kochać dzieci pokazałeś nam.
Ref. Stary Doktorze, Przyjacielu – Patronie nasz
Za Tobą pójdziemy w każdy marsz…

2. Twoja wiedza to nasz skarb,
Dałeś równe prawa nam.
Pozwoliłeś różnymi być.
To Ty wierzyłeś w nas jak nikt.
Ref. Stary Doktorze, Przyjacielu – Patronie nasz
Za Tobą pójdziemy w każdy marsz…