Pandemia przeszkodziła nam w tym roku świętować Dzień Edukacji Narodowej tak jak lubimy,
uroczyście i wspólnie w gronie uczniów, nauczycieli i pracowników. Z troski o nasze zdrowie
okolicznościowe spotkania odbyły się w klasach. Uczniowie obdarowali swoich nauczycieli
i opiekunów życzeniami, laurkami i kwiatami.
Dzielimy się ogromną radością związaną z docenieniem pracy kadry naszej placówki.
Jesteśmy dumni z faktu, że pani Wicedyrektor Marzanna Dróżdż została uhonorowana
Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nagrodą Starosty Wejherowskiego zostało
wyróżnionych aż 8 nauczycieli: pani Dyrektor Małgorzata Woźniak, panie Wicedyrektor
Joanna Kandzora i Renata Solarczyk oraz panie Agnieszka Drabata, Justyna Florczak,
Małgorzata Kachnicz – Fabich, Krystyna Kozłowska i Iwona Rolbiecka. Liczne grono
nauczycieli i pracowników placówki otrzymało nagrodę Dyrektora PZKS w Wejherowie.
Nagrody były wręczane przez kilka dni w poszczególnych szkołach i placówkach, stąd też nie
wszystkim udało się zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Liczymy na to, że kolejne nasze święto będziemy mogli obchodzić już w normalnych
warunkach. Tęsknimy do spotkań integrujących społeczność szkół i placówek tworzących
jedną wielką rodzinę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content