O nas

wp_flash_img_show will display here (config: default)

Nasz Zespół jest jedną z większych placówek tego typu w Polsce, posiadamy nowoczesne wyposażenie i liczne pracownie specjalistyczne: trzy pracownie internetowe, pracownie terapeutyczne: EEG Biofeedback, integracja sensoryczna, polisensoryczne doświadczanie świata, alternatywne metody komunikacji, pracownia Tomatisa, trzy pracownie logopedyczne, cztery pracownie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Folder Ośrodka    Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie zapewnia w Powiecie Wejherowskim kształcenie dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. W skład Ośrodka wchodzą: 1. Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna, 2. Gimnazjum nr 1 Specjalne, 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 na podbudowie Gimnazjum Specjalnego, 4. Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,  5. Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego z oddziałem przedszkolnym, szkołą podstawową i gimnazjum,