Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharzy 2017

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym w Naszej pracowni gastronomicznej odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharzy.


W egzaminie uczestniczyli uczniowie klasy 3b Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, grupa liczyła sześć osób. Egzamin składał się z części praktycznej. Zadanie egzaminacyjne polegało na przygotowaniu zgodnie z zamieszczonymi recepturami dwóch zestawów potraw składających się z placków ziemniaczanych oraz kisielu owocowego. Nad próbnym egzaminem czuwała pani Urszula Treder – nauczyciel zajęć praktycznych. Każdy z uczniów oceniany był indywidualnie . Kryterium oceny to:
- Przygotowanie uczestników do egzaminu
- Przebieg procesu produkcji potraw
- Zachowanie czystości na stanowisku pracy
- Ocena walorów smakowych
- Ocena wizualną potraw
- Ekspedycja potraw oraz dobraną zastawę stołową
Kolejny próbny egzamin już w lutym.