Przetargi

 

 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pt. ” Przebudowa budynku szkolno – przedszkolnego przy ul. Sobieskiego 277 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego” .

 

 

adobe-pdf-icon

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

adobe-pdf-icon

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Bez tytułu

Cz 1

Bez tytułu

Cz 2

Bez tytułu

Cz 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. : „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Sobieskiego 277 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”

Załączniki

adobe-pdf-icon

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bez tytułu

Cz.1

Bez tytułu

Cz.2