Przetargi

 

word

„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA TRZECH BUDYNKÓW W WEJHEROWIE BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU WEJHEROWSKIEGO – BUDYNEK POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO, POWIATOWEGO ZESPOŁU KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.”

 

adobe-pdf-icon

Zapytanie ofertowe platforma – Rumia 2017

Bez tytułu

Zapytanie ofertowe załączniki


adobe-pdf-icon

Ogłoszenie o wyniku postępowania


adobe-pdf-icon

Informacja z otwarcia ofert


adobe-pdf-icon

pytania i odpowiedzi z dnia 27.09.2017r. – zmiana terminu składania ofert

Bez tytułu

Odpowiedzi na pytania do przetargu


Bez tytułu

Zmiana ogłoszenia i SIWZ z dnia 27.09.2017


adobe-pdf-icon

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

adobe-pdf-icon

Zmiana SIWZ z dnia 22.09.2017

adobe-pdf-icon

Załącznik nr 2 do Zmiany SIWZ

adobe-pdf-icon

Załącznik nr 1 do Zmiany SIWZ

adobe-pdf-icon

Zalącznik nr 3 do Zmiany SIWZ

adobe-pdf-icon

pytania i odpowiedzi z dnia 22.09.2017r. – zmiana terminu składania ofert

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pt. ” Przebudowa budynku szkolno – przedszkolnego przy ul. Sobieskiego 277 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego” .

adobe-pdf-icon

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

adobe-pdf-icon

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Bez tytułu

Cz 1

Bez tytułu

Cz 2

Bez tytułu

Cz 3

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. : „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Sobieskiego 277 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”

Załączniki

adobe-pdf-icon

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bez tytułu

Cz.1

Bez tytułu

Cz.2