Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Szpitalnymi

Szkoła z klasą !

 

 Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb.

dsc_0846.jpg

 Zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych (od 10 do 16 uczniów) oraz umiarkowanym i znacznym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych (od 6 do 8 uczniów).

dsc_0337.jpg

   Szkoła prowadzi szeroką działalność integracyjną we współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi z Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego Grono pedagogiczne organizuje od 13 lat Integracyjne Regionalne Spotkania Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego „Regionalia” w celu krzewienia kultury kaszubskiej w formie zajęć warsztatowych. Szkoła współpracowała do roku 2009 z wolontariuszami ze Szwecji – w szczególności z panem Janem Olafem, który zmarł we wrześniu 2009 roku.

            Na bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych składają się:

 1. terapia metodą EEG Biofeedback
 2. terapia metodą Tomatisa
 3. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 4. terapia logopedyczna
 5. terapia widzenia
 6. modyfikacja trudnych zachowań
 7. gimnastyka korekcyjna
 8. hydromasaż
 9. przejażdżki konne (hipoterapia)

 

            Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach Zespołu Wokalno – Tanecznego „Perełki” oraz zespołu mandolinowego. Walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadra pedagogiczna, organizacja zajęć odpowiednia do niepełnosprawności uczniów, czyste i pięknie wyposażone klasy szkolne oraz bogata baza pomocy dydaktycznych. Ze względu na dowozy organizowane przez gminy Powiatu Wejherowskiego w szkole działa przyjazna uczniom świetlica.

dsc_0510.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci funkcjonuje od 2002 roku.

            Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili objęcia dziecka zajęciami na podstawie opinii wydanej przez PPP do podjęcia nauki w szkole.

 W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą:

 •  koordynator prac zespołu Dyrektor SP nr 7
 • pedagog specjalny
 • psycholog
 • logopeda
 • specjalista z zakresu usprawniania ruchowego

            Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W wypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach.

            Zajęcia rozpoczynają się powitaniem w formie Porannego Kręgu lub przy wykorzystaniu metody W. Sherborne lub Knill. Miejscem prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju są:

 • sala dydaktyczna wczesnego wspomagania rozwoju
 • sala rewalidacji indywidualnej – gabinet logopedyczny
 • sala doświadczania świata
 • sala usprawniania ruchowego
 • sala hydromasażu

ODDZIAŁY SZPITALNE

Zajęcia w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie prowadzimy od 2004 roku. Wówczas to szkołę przyszpitalną włączono w strukturę SOSW nr 1 w Wejherowie.
W chwili obecnej ze względu na specyfikę szpitala prowadzone są tylko zajęcia wychowawczo – opiekuńcze na oddziałach pediatrii, chirurgii dziecięcej, obserwacyjnym i laryngologii.

Zajęcia najczęściej prowadzone są przy łóżku chorego, dostosowane do możliwości zdrowotnych i psychicznych dziecka.
W naszej codziennej pracy rewalidacyjnej kluczową rolę odgrywają różnorodne metody pracy terapeutycznej, takie jak:
-arteterapia
-biblioterapia
-muzykoterapia i metody relaksacyjne
-pedagogika zabawy
Do najważniejszych osiągnięć szkoły należy udział w licznych konkursach plastycznych. Od wielu lat szkoła jest organizatorem wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach plastycznych dla uczniów szkół przyszpitalnych.
Szpitalne korytarze ożywiają prace uczniów szkoły szpitalnej  z Wejherowa i wystawy prac konkursowych małych pacjentów szpitali z całej Polski.

 

 

 

Skip to content