Zajecia pozalekcyjne

12.

Kółko ekologiczne Kółko prozdrowotne

Uczniowie Gimnazjum

Cały rok

Po zajęciach

A. Kotowicz

13.

Zajęcia wyrównawcze matematyczno-fizyczne

Uczniowie Gimnazjum i ZSZ

Cały rok

Po zajęciach

U. Gajdemska

14.

Koło j. niemieckiego

Uczniowie Gimnazjum i ZSZ

Cały rok

 

J. Korpalska

15.

Zajęcia dekoracyjne

Uczniowie ZSZ

Cały rok

 

A. Nowicka

16.

Koło teatralne

Uczniowie SSPdP Gimnazjum ULO

Cały rok

Po zajęciach

K. Grzywacz J. Kotkowska

17.

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne „Między słowami”

Uczniowie ZSZ

Cały rok

Po zajęciach

A. Skibińska – Orysiak

18.

Kółko matematyczne

ZSZ

Cały rok

Po zajęciach

M. Jeka

19.

Kółko j. polskiego

Klasa IB, III B Gimnazjum

Cały rok

Po zajęciach

M. Kachnicz-Fabich