Działalność Klubu Absolwenta SSPdP

Od września 2017 r w Szkole Przysposabiającej do Pracy działa Klub Absolwenta powołany z inicjatywy pani Małgorzaty Jankowskiej i Katarzyny Grzywacz. Działalność klubu ma na celu nawiązanie współpracy z WTZ głównie na obszarze powiatu wejherowskiego oraz w Bojanie i Lubiatowie. Współpraca z warsztatami ma zapoznać naszych przyszłych absolwentów z zasadami działalności tych placówek a także „oswoić” , przełamać lęk przed nieznanym.
Dnia 3 stycznia 2018 r, w ramach działalności Klubu Absolwenta, odbyło się spotkanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wejherowa 
z uczniami klas III Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod hasłem „Wspólnie kolędujemy”. Zaproszeni goście mogli obejrzeć Jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły i razem zaśpiewać kolędy i pastorałki. Spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek a także wspólne rozmowy przy stole. Zaproszeni goście 
z łezką w oku wspominali lata spędzone w murach szkolnych. 
Dziękujemy Wam Drodzy Goście za przybycie i za cudowną, ciepłą atmosferę spotkania.