Grupa I

W ramach przygotowania do wyjazdu na praktyki zawodowe do Sewilli uczniowie uczestniczyli w  szkoleniach:

  1. JEZYK ANGIELSKI (15 GODZIN) od 1.10.2019 r. zajęcia prowadziła pani Magdalena Kałuzińska. Nauka języka skupiła się na słownictwie związanym z wykonywanym przez uczniów zawodem. Każdy miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych poprzez sterowane dialogi z prowadzącą oraz proste konwersacje między uczniami. Poza słownictwem specjalistycznym poznali liczebniki, podstawy komunikacji w środkach komunikacji miejskiej oraz w innych miejscach publicznych jakimi są np. dworzec, przystanek autobusowy, lotnisko.
  1. JEZYK HISZPAŃSKI (30 GODZIN) od 18. 10. 2019r. zajęcia prowadziła pani Karina Zadworzańska. Nauka języka Hiszpańskiego dosłownie i w przenośni przebiegła śpiewają Pani Karina starała się zainteresować młodzież poprzez zabawę i wspólne odkrywanie nowego słownictwa. Młodzież głównie poznała słownictwo branżowe związane z rynkiem hotelarskim, szeroko pojętym sektorem gastronomii oraz narzędziami stosowanymi podczas prac wykończeniowo – remontowych. Uczniowie organoleptycznie sami starali się poznać nowe słownictwo, poprzez spacery w pokoju hotelowym, pracowni murarskiej i pracowni gastronomicznej. Każde narzędzie zostało wcześniej oklejone tak aby każdy mógł dotknąć i przeczytać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela nowe słowo. Każdy z uczestników projektu zapoznał się również ze słownictwem używanym na lotnisku, przystanku autobusowym czy dworcu kolejowym.
  2. Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilność w programie Erasmus+ wyjeżdżających na praktyki, których mobilność trwa minimum 19 dni. Odbywa się to w celu określenia znajomości języka przed rozpoczęciem mobilności i po jej zakończeniu. Test z języka angielskiego obejmuje: Gramatyka: (20 pytań), Słownictwo: (15 pytań), Rozumienie ze słuchu: (10 pytań), Czytanie ze zrozumieniem (10 pytań). Udział w kursie językowym na platformie OLS pozwala poprawić poziom znajomości języka. Po powrocie z Sewilli czeka uczestników kolejny test☺ wyniki na pewno będą lepsze!!
  1. Zajęcia przygotowujące do projektu prowadzone były cyklicznie przez panie: Angelikę Matuszczak, Martę Gradzik i Anetę Kostuch dotyczyły przygotowania dokumentów uczniów, niezbędnych do wyjazdu do Sewilli. Wspólnie z paniami uczestnicy opracowali również plan upowszechniania, którego zadaniem będzie regularne dokumentowanie praktyk oraz rozpowszechnianie i promocja programu Erasmus + na obszarze lokalnym, regionalnym i możliwie krajowym. Obowiązkowym punktem zajęć przygotowawczych było zapoznanie z regulaminem organizacji pośredniczącej euroMind w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej realizacji założeń programu Erasmus +, w którym biorą udział. Te zajęcia zakończyły się podpisaniem tego regulaminu przez wszystkich uczestników. Kolejno w ramach zajęć omówiono poradnik praktykanta ( obowiązujący strój, kultura pracy). Następnie odbyła się wycieczka do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdyni w celu wyrobienia karty EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Przed wyjazdem uczestnicy z opiekunami udali się  na wspólne zakupy odzieży ochronnej oraz podstawowych przyborów do higieny osobistej i tych niezbędnych w podróży.
  1. ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ (5 GODZIN) ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO (10 GODZIN) prowadzone przez panią pedagog Dorotę Kałuzińską. Uczniowie mogli nauczyć się skutecznej komunikacji, asertywności, stosowania reguł obyczajowych postępowania w kontaktach międzyludzkich, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, nabycia trudnej sztuki samooceny i autoprezentacji. W ramach doradztwa zawodowego uczestnicy określili swój profil zawodowy nabywali umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i tworzyli Profil osobowościowy i indywidualny Plan Działania obejmujący dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową uczestnika.
  1. ZAJĘCIA KULTUROWE ( 10 GODZIN) prowadzone przez panią Renata Solarczyk. Na zajęciach uczniowie poznali położenie Hiszpanii na mapie Europy, państwa sąsiadujące, podział administracyjny Hiszpanii, położenie Sewilli, symbole na fladze Hiszpanii. Poznali też ciekawe miejsca, które można zobaczyć w Sewilli oraz kulturę i obyczaje Hiszpanów. Na kolejnych zajęciach prowadzonych przez panią Aleksandrę Kotowicz uczniowie poznali zasady zachowania się na lotnisku ( kontrola bezpieczeństwa, check in, karta pokładowa, wejście na pokład, zachowanie w samolocie). Poznali swoje miejsca praktyk oraz miejsca zakwaterowania w czasie pobytu w Sevilli, stosowanie reguł obyczajowych, poznanie pracy w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Zwieńczeniem przygotowania kulturowego były zajęcia z zakresu kuchni hiszpańskiej w ramach których uczestnicy własnoręcznie przygotowali tradycyjne przekąski hiszpańskie – tapas, oraz danie główne Pellę z kurczakiem i owocami morza.

Skip to content