Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ 2023

 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego prowadzi postępowanie podstawowe na nw. zadanie : „Remont nawierzchni  utwardzonych i dostosowanie otoczenia budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sosw_wejherowo

Plan postępowań na 2024 rok

 

 

Skip to content