Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

 ukierunkowana  jest na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym założeniem szkoły jest jak najbardziej efektywne przygotowanie wychowanków do dorosłości, niezależności i samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, a także w społeczeństwie oraz na miarę indywidualnych możliwości przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.  

 

Galeria Google

 


W czasie zajęć dydaktycznych uczniowie realizują podstawę programową, która duży nacisk kładzie na utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i zdolności oraz nabywanie różnorodnych  umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Dzięki różnym formom zaplanowanej aktywności indywidualnej i zespołowej zapewniamy możliwość poprawy funkcjonowania społecznego i kondycji psychofizycznej naszych uczniów.

Jesteśmy szkołą, która realizuje program przysposobienia do pracy z podziałem na moduły, w ramach których uczniowie nabywają konkretne umiejętności i nawyki:

  • prace porządkowo- naprawcze – sprzątanie, drobne prace naprawcze, segregacja i recykling;
  • opieka nad terenami zielonymi – pielęgnacja roślin pokojowych, prace ogrodnicze, konserwacja narzędzi ogrodniczych;
  • prace biurowe i sprawy urzędowe – obsługa urządzeń biurowych, nadawanie korespondencji, obsługa interesantów;
  • kultura żywienia – sporządzanie i estetyczne serwowanie posiłków, przetwarzanie żywności, prawidłowe nawyki żywieniowe;
  • elementy krawiectwa – szycie ręczne i na maszynie, haftowanie, wyplatanie, wyszywanie, materiałoznawstwo;
  • zajęcia dekoracyjne – wykonywanie ozdób i dekoracji na różne okazje z zastosowaniem różnych technik plastycznych takich jak np. decoupage’, scrapbooking, plastelinoryt, witraż, kolaż;
  • zajęcia malarstwa i rysunku – malowanie i rysowanie różnymi technikami na papierze, szkle, drewnie, ceramice;
  • zajęcia z ceramiki – modelowanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie gliny w piecu, praca na kole garncarskim.

  Posiadamy profesjonalną pracownię ceramiczną, wyposażoną w koła garncarskie i piec ceramiczny do wypalania wyrobów z gliny. Uczniowie mają do dyspozycji wygodne miejsce pracy oraz różne rodzaje gliny i szkliwa. Na zajęciach wykonują własne ceramiczne rękodzieło pod okiem wykwalifikowanych w sztuce nauczycieli. 

W szkole przysposabiającej do pracy istnieje możliwość realizowania praktyk wspomaganych. Praktyki takie odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę „trenera” pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych, zaradności społecznej oraz prawidłowego odgrywania ról społecznych. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest jednak praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym osoba niepełnosprawna ma szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji a także wzrostu poczucia własnej wartości.

Skip to content