Rekrutacja Fit4healthylife 2019/2020

Rekrutacja

Na przełomie września i października 2019r. uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 5
i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 zgłaszali chęć uczestniczenia w projekcie Fit4healthylife. Komisja rekrutacyjna w składzie: Wicedyrektor PZKS – Renata Solarczyk, koordynator projektu – Justyna Florczak, zastępcy koordynatora – Wanda Politowska i Urszula Gajdemska oraz nauczyciele wychowania fizycznego Piotr Jasielski i Janusz Magulski, wybrała uczestników, którzy wezmą udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych.

Wyjazdy do szkól partnerskich współpracujących w ramach projektu Fit4healthylife trwają każdorazowo 5 dni, tj. od poniedziałku do piątku. Poniedziałek jest dniem wyjazdu, zaś piątek jest dniem powrotu. Przewiduje się podróż autokarem, samolotem i pociągiem.
W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów, dlatego udział
w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

Terminy wyjazdów oraz uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych:
Wyjazd do Niemiec 27- 31 stycznia 2020r.:
1. Klaudia Chomik BSIs
2. Patryk Ciekliński BSIs
3. Beata Gruba SSPdP
4. Wiktoria Jankowska BSIs
5. Daria Gnaś SSPdP
6. Adam Pytlarz BSIs
Lista rezerwowa:
1. Zuzanna Bojanowska BSIs
2. Paulina Korman BSIs
3. Łukasz Patok BSIs

Wyjazd do Walii 11- 15 maja 2020r.:
1. Sandra Grunau SSPdP
2. Karolina Kutkowska SSPdP
3. Patryk Rąbca BSIs
4. Sylwek Klimiuk BSIs
5. Krzysztof Wielewicki BSIs
6. Faustyna Zimmermann BSIs
Lista rezerwowa:
1. Nikola Jurczak SSPdP
2. Zuzanna Kuberska BSIs
3. Amelia Radtke BSIs

Wyjazd do Belgii styczeń 2021r.:
1. Jakub Kreft BSIs
2. Maciej Kort BSIs
3. Karolina Szeiba BSIs
4. Teresa Baranowska BSIs
5. Jakub Żuławnik BSIs
6. Klaudia Waldowska BSIs
Lista rezerwowa:
1. Paulina Zawadzka BSIs
2. Michał Kuling BSIs

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), wyjazdy na ustalone międzynarodowe spotkanie projektowe w Walii i Belgii zostały zawieszone. Ponowne planowanie wyjazdów będzie możliwe, gdy sytuacja epidemiologiczna stopniowo się poprawi.
Z poważaniem
Szkolny koordynator projektu
Justyna Florczak

Skip to content