Zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej

   Głównym celem zajęć rewalidacyjnych z zakresu integracji sensorycznej jest dostarczenie uczniowi, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę, odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych. Wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do ucznia z otoczenia i jego ciała. Podczas sesji terapeutycznych uczeń podejmuje aktywności i ćwiczenia ruchowe stymulujące układy zmysłów: dotyku, układu przedsionkowego – zmysłu odpowiadającego za równowagę i rejestrowanie ruchu ciała, propriocepcji – czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku, słuchu.

   Podczas zajęć terapeutycznych SI pracujemy w specjalnie wyposażonej do tego typu zajęć sali. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt: – podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, huśtawki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej, itp.. Terapeuta SI dostosowuje trudność zadań  i ćwiczeń do poziomu możliwości ucznia oraz jego samopoczucia. Ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

   Terapia wspomaga ucznia, by nauczył się modulować proste reakcje adaptacyjne. Wpływa na stan wyciszenia oraz poprawę funkcjonowania ucznia z autyzmem. Poprawia koordynację ruchową oraz planowanie ruchu. Wzmacnia poczucie własnej wartości poprzez pozytywne motywowanie. Rozwija samoobsługę. Każdy z naszych uczniów objętych tą forma zajęć poddawany jest diagnozie procesów integracji sensorycznej. U uczniów z autyzmem czy z niepełnosprawnością intelektualną  jest to zadanie trudne, wymagające od terapeuty SI umiejętnej obserwacji aktywności danego ucznia, dlatego też działania te prowadzimy do momentu podjęcia współpracy przez ucznia lub pozyskania założonych efektów.

Skip to content