Zadania Pedagoga i Psychologa szkolnego

• Diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych, szukanie środków zaradczych. • Prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli. • Wspieranie zespołów klasowych w procesie integracji. • Wspieranie uczniów klas pierwszych w procesie adaptacji do nowego środowiska. • Wspieranie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz w rozwijaniu poczucia własnej wartości. • Wspieranie rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu efektywności komunikacji z dziećmi. • Organizowanie zajęć profilaktycznych, wychowawczych i psychoedukacyjnych. • Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów mających trudną sytuację. • Wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno – wychowawczych. • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Plan pracy pedagoga szkolnego p. D Kałuźińskiej

PONIEDZIAŁEK

8;00-15;30

 WTOREK

8;00-15;30

ŚRODA

8;00-13;00

CZWARTEK

8;00-15;30

PIĄTEK

8;00-15;30

 Plan pracy pedagoga szkolnego p. H. Kazimierczuk

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK

8.00-15.00

PIĄTEK

8.00-14.00

Plan pracy psychologa szkolnego p. M. Gerowskiej

PONIEDZIAŁEK

9.00-13.00

WTOREK

9.00-14.00

ŚRODA

9.00-14.00

CZWARTEK

9.00-14.00

PIĄTEK

9.00-12.00

Plan pracy psychologa szkolnego p. Agnieszka Trendel

PONIEDZIAŁEK

9.30-15.30

ŚRODA

9.00-12.00

CZWARTEK

10.45-13.45

PIĄTEK

8.00-15.30

Plan pracy psychologa szkolnego p. B. Tessar- Staszkiewicz

WTOREK

7:45- 10:45

ŚRODA

11:30-15:30

PIĄTEK

8:00-12:00

Skip to content