Zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii widzenia

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii widzenia polegają na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, co oznacza zwiększanie skuteczności wykorzystywania wzroku w codziennym funkcjonowaniu osoby słabowidzącej. 

 

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii widzenia obejmują:

 • stymulowanie widzenia;
 • pobudzanie patrzenia;
 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca wzrokowego, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, fiksacja);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej;
 • usprawnianie pamięci wzrokowej;
 • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych np. identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych).

Celem pracy terapeutycznej jest:

 • funkcjonalna ocena widzenia;
 • świadoma kontrola wzroku;
 • osiąganie większej sprawności wzrokowej;
 • lepsza motoryka ciała;
 • usprawnienie akomodacji;
 • poprawienie widzenia stereoskopowego;
 • dobór odpowiednich pomocy optycznych i nieoptycznych w zależności od indywidualnych potrzeb;
 • opracowanie indywidualnego programu;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów tak, by wykorzystywali wzrok do wszelakiej aktywności.
Skip to content