Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła jest jedynym w swoim rodzaju  miejscem w powiecie wejherowskim, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb. Co stanowi o jej niepowtarzalności? Z pewnością indywidualne traktowanie każdego ucznia, troska o bezpieczeństwo oraz efektywne wspieranie jego rozwoju.

Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych (od 10 do 16 uczniów) oraz umiarkowanym i znacznym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych (od 6 do 8 uczniów).

Szkoła prowadzi szeroką działalność integracyjną we współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi z Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Grono pedagogiczne organizuje od wielu lat Integracyjne Regionalne Spotkania Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego „Regionalia” w celu krzewienia kultury kaszubskiej w formie zajęć warsztatowych.

Na bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych składają się:

  1. zajęcia rewalidacyjne w oparciu o terapię metodą EEG Biofeedback
  2. zajęcia rewalidacyjne w oparciu o terapię metodą Tomatisa
  3. zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym
  4. zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym
  5. zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii widzenia
  6. zajęcia rewalidacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej
  7. zajęcia rewalidacyjne z elementami hydroterapii
  8. zajęcia rewalidacyjne kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne
  9. zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej
  10. zajęcia rewalidacyjne z zakresu usprawniania funkcjonalnego


Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W szkole organizowane są różnorodne konkursy i przedsięwzięcia mające na celu podwyższenie samooceny dzieci, rozbudzanie pasji, integrację w środowisku szkolnym oraz stwarzanie przyjaznej dla ucznia atmosfery.

Walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadra pedagogiczna; organizacja zajęć odpowiednia do niepełnosprawności uczniów; nowoczesne, czyste i pięknie wyposażone klasy szkolne oraz bogata baza pomocy dydaktycznych. Ze względu na dowozy organizowane przez gminy powiatu wejherowskiego w szkole działa przyjazna uczniom świetlica.

 

 

Skip to content