Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Deklaracja dostępności
Organizacja placówki
Plan lekcji szkół
Dzwonki
Psycholog i pedagog szkolny
Dni wolne od zajęć rok szkolny 2023/2024
Biblioteka
Pielęgniarka szkolna
Godziny dostępności
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym
Zajęcia rewalidacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia rewalidacyjne w oparciu o terapię BFB
Zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym
Zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii widzenia
Zajęcia rewalidacyjne z zakresu integracji sensorycznej
Zajęcia rewalidacyjne kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne
Zajęcia rewalidacyjne z elementami hydroterapii
Zajęcia rewalidacyjne z zakresu usprawniania funkcjonalnego
ERASMUS +
Projekty autorskie
Zawody bez barier nadzieją na przekraczanie granic
Ogólne info o projekcie
Rekrutacja
Przygotowanie do projektu
Grupa I
Grupa II i III
Ważne wydarzenia
Relacja z Hiszpanii
Uważność na człowieka daje moc
Ogólne informacje o projekcie
Rekrutacja
Przygotowanie do projektu
Ważne wydarzenia
Relacja z Hiszpanii
Mobilność 1
Mobilność 2
Mobilność 3
Projekty partnerskie
Fit4healthylife
Informacje ogólne
Rekrutacja
Rekrutacja 2019/2020
Rekrutacja 2021/2022
Wydarzenia
Ganzer Tag- Ganztagsbetreuung in Fokus
Informacje ogólne
Wydarzenia GANZerTAG
do pobrania
rekrutacja
inne
Poznaj Polskę
Tradycyjny Sad
SSPdP
BSIS
2022/2023
2023/2024
Standardy ochrony małoletnich

Nasze aktualności

Czytające Przedszkola

w poniedziałek 14 listopada odwiedziła nas Pani Karolina w ramach prgramu czytelniczego: "Czytające Przedszkola". Dzieci, jak widać były bardzo zadowolone z wizyty naszego gościa. Bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do czytania. [flagallery...

czytaj dalej

„Bajkowe przedszkolaki”

W ramach innowacji pedagogicznej "Bajkowe przedszkolaki"  grupa III Kransoludków i grupa 0 B wybrały się do biblioteki szkolnej. W czasie zajęć dzieci poznały bajkę o Czarodziejce Parolli oraz wykonały piękny "Ogród dobrych słów".    ...

czytaj dalej

Kraina kaczek

Od września 2018 raz w tygodniu, w przedszkolu odbywały się zajęcia z cyklu „Kraina kaczek”.   Zajęcia te na celu miały rozwijanie umiejętności matematycznych tj. liczenia, orientacji przestrzennej i klasyfikowania ze względu na kolor i...

czytaj dalej

„Czytające Przedszkola”

„Cała Polska czyta dzieciom” Przedszkole bierze udział w programie „Czytające Przedszkola” 29 maja odbyły się w przedszkolu zajęcia biblioteczne poprowadzone przez panią Teresę. Wraz z zaproszonym gościem przeżyliśmy kolejne przygody uczestnicząc w inscenizacji bajek...

czytaj dalej

Przedszkole Specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie powstało w 2017 roku. Wówczas były to dwie grupy: przedszkolna i grupa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy otwarcie PRZEDSZKOLA w wyremontowanym budynku po dawnym WKU i PINB-ie. Remont rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, a już
3 września 2018 roku rozpoczęliśmy zajęcia.

 

Dzisiaj mamy dwie grupy przedszkolne 3,4 i 5-cio latków oraz cztery grupy rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, czyli popularne 0-ówki.
Przedszkole czynne jest od 7.00 do 16.00. Przebywają w nim dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną, niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. autyzm). Oprócz zajęć wychowania przedszkolnego wynikających z podstawy programowej dzieci realizują również zajęcia rewalidacyjne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia usprawniania funkcjonalnego, terapię widzenia, hydroterapię. Zajęcia prowadzone są również w sali doznawania świata.
Dzieci objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczna odpowiednio do potrzeb.
Organizujemy uroczystości i imprezy okolicznościowe. Realizujemy zajęcia wynikające z podstawy programowej w atrakcyjnych dla dzieci formach (np. wycieczki, zajęcia integracyjne). Wykorzystujemy atrakcyjne i nowoczesne metody (m.in. Poranny Krąg, Metoda Knill’ów, Metoda Dobrego Startu, Metoda Krakowska) po to, by w pełni wykorzystać potencjał dzieci i stymulować ich rozwój.
Gwarantujemy właściwe warunki oraz opiekę .

Skip to content