Zajęcia rewalidacyjne z zakresu usprawniania funkcjonalnego

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu usprawniania funkcjonalnego to specjalistyczne zajęcia ruchowe, których integralnym elementem, w dążeniu do prawidłowego wzorca postawy, jest nadanie i utrwalenie bądź przywrócenie utraconej funkcji. Podczas zajęć uczeń poddawany jest oddziaływaniu różnych metod terapeutycznych, które mają pozytywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie. Głównym celem zajęć jest utrzymanie poprawa lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu krążeniowo- oddechowego, układu nerwowego, a także przystosowanie osób trwale niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego funkcjonowania. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę.

Skip to content