Sekcje grup wychowawczych

SEKCJE SAMORZĄDU GRUP WYCHOWAWCZYCH

 Samorząd Grup Wychowawczych powołuje stałe sekcje zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie:

SEKCJA PORZĄDKOWA

Sekcja porządkowa

W celu zmobilizowania wychowanków do dbania o estetykę i czystość Grup Wychowawczych we wrześniu zostaje ogłoszony „Konkurs czystości”. Zgodnie z jego regulaminem cyklicznie odbywają się kontrole poszczególnych pomieszczeń. Kontrole te prowadzone są przez wychowanków sekcji porządkowej, a ich wyniki umieszczane na tablicy informacyjnej. Konkurs kończy się w czerwcu dyplomami i nagrodami.

Do zadań sekcji porządkowej należy również dbałość o czystość i porządek internatu, pomoc w porządkowaniu sal po zakończonych imprezach i uroczystościach.

SEKCJA PLASTYCZNA

Sekcja plastyczna

Uczestnikiem sekcji może zostać każdy wychowanek, niezależnie od tego czy posiada zdolności plastyczne.

Członkowie sekcji wykonują  prace mające na celu poprawę estetyki sal sypialnych, korytarzy, jadalni i świetlicy oraz dekoracje okolicznościowe. Sekcja plastyczna wykonuje gazetki ścienne, plakaty informacyjne, kartki okolicznościowe oraz różne wytwory – rękodzieła na aukcję świąteczną. Dba o wystrój plastyczny i pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości internackich.

Sekcja organizuje konkursy plastyczne a także bierze udział w konkursach regionalnych, powiatowych i wojewódzkich.  Prowadzi Foto Kronikę  Grup Wychowawczych.

SEKCJA KULTURALNA

Sekcja kulturalna

Zadaniem tej sekcji jest organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez wyjścia do placówek kulturalnych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez nasz internat.

W ramach sekcji kulturalno – oświatowej działa grupa teatralna, którą stanowią wychowankowie internatu. Przygotowywanie przedstawień teatralnych jest dla młodzieży ciekawą alternatywą aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Na atrakcyjność przedstawień wpływa duża dbałość o odpowiednie kostiumy, światło oraz oprawę muzyczną.

Sekcja kulturalna dba o oprawę muzyczną wszystkich imprez odbywających się w internacie. Organizuje przedstawienia i uroczystości okolicznościowe: Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości, Przywitanie Nowych Wychowanków, Jasełka, Bal Karnawałowy, Konkurs  wiedzy  z cyklu „Nasi Polscy Poeci – życie i twórczość”, Konkurs wiedzy o patronie Ośrodka- Januszu Korczaku, Wieczornica z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Przywitanie wiosny, przygotowywanie i udział wychowanków w Wojewódzkim Turnieju Rozgrywek Umysłowych – „Zgaduj – Zgadula”. Ponadto sekcja zajmuje się redagowaniem gazetki „Nasze sprawy”, która opisuje wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia internatu i ośrodka.

SEKCJA SPORTOWA

Sekcja sportowa

W zakresie zadań tej sekcji leży organizowanie zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym takich, jak: – rozgrywki tenisa stołowego oraz warcaby, mecze piłki nożnej a także siatkowej. Przedstawiciele sekcji uczestniczą w spływach kajakowych przyswajając tajniki  funkcji sternika. W ramach sekcji systematycznie organizowane są dla wychowanków gry i zabawy sportowe na szkolnej sali gimnastycznej lub boisku sportowym. Przygotowywanie wychowanków do turnieju tenisa stołowego. Organizowanie zajęć na boisku sportowym, jazda na rolkach itp.  Dodatkowo prowadzone są zajęcia na siłowni.

Wykonujemy gazetki tematyczne propagujące sport i zdrowy styl życia.

SEKCJA KULINARNA

Sekcja kulinarna

Samodzielnie wykonywanie przez wychowanków słodkich poczęstunków, które uatrakcyjniają imprezy i uroczystości w internacie np.: owocowe szaszłyki, galaretki, koktajle z owoców, gofry  itp.

Ponadto wychowankowie mają możliwość przygotować samodzielnie ulubione potrawy, upiec ciasta w kuchni internackiej. Zajęcia kulinarne cieszą się dużym zainteresowaniem oraz przygotowują do samodzielnego, dorosłego życia.

Pieczę nad wszystkimi sekcjami stanowi Samorząd Grup Wychowawczych, w którego skład wchodzą:

Przewodniczący: Paweł Klimczak oraz
Zastępca przewodniczącego: Paulina Wasilewska

Opiekunowie Samorządu: p. Anna Konkol, p. Anna Kobierzyńska

Skip to content