Oferta edukacyjna

Ośrodek wykonuje swoje działania poprzez:

Zespoloną działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno-obsługowego. Kształcenie zintegrowane w klasach: I- III; bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne: pro zdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie, terapię edukacyjną, rewalidację wychowawczą, praktyczną naukę zawodu, zajęcia internackie. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie, jak: zdrowie i tężyzna fizyczna, samodzielność, samowiedza i zainteresowania, postawa etyczno-moralna, przygotowanie do życia w społeczeństwie. Kontakty z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie profilaktyki i diagnostyki. Współdziałanie ze środowiskiem, tj. rodzicami i opiekunami prawnymi, urzędami i organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami na zasadach określonych w art. 56 ustawy. Kontakty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Wychowawcy oferują udział w różnorodnych kołach zainteresowań: plastyczne, teatralne, stolarskie, kulinarne oraz zajęcia sportowe. Dzieci i młodzież w atrakcyjny sposób spędzają wolny czas.

Ośrodek posiada 40 miejsc noclegowych w internacie.

Skip to content