Ważne wydarzenia

3 – 4  października 2019r.  Koordynator projektu Aleksandra Kotowicz wzięła udział w szkoleniu pt. „ Projekty mobilności edukacyjnej w sektorze mobilność kadry edukacji szkolnej”, które odbyło się w siedzibie Narodowej Agencji Programu Erasmus + w Warszawie. Na szkoleniu zostały omówione etapy realizacji projektu, sposoby zarządzania finansami oraz dokumenty projektu. Wyjaśniono przebieg sprawozdawczości z realizacji zadań projektowych. Można było uzyskać wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania, nurtujące szczególnie nowicjuszy 🙂 programu Erasmus +.

10.10.2019 r. – Odbyło się spotkanie organizacyjne wszystkich zakwalifikowanych uczestników projektu. Na spotkaniu wyłoniono zespół projektowy w składzie: Renata Solarczyk, Angelika Matuszczak, Aleksandra Kotowicz. Ustalono harmonogram spotkań grup wyjazdowych oraz plan działań.

24.10.2019 r. – Odbyło się spotkanie pierwszej grupy wyjazdowej, w celu wyboru miejsca noclegowego, wyboru dogodnego połączenia lotniczego z Sevillą. Omówienie harmonogramu szkolenia oraz oferty kulturalnej realizowanej w czasie pobytu.

13 listopada 2019 – 17 listopada 2019r. Odbył się wyjazd koordynatora projektu do Sewilli na wizytę przygotowawczą, w celu ustalenia szczegółów każdej z mobilności, zapoznania z hiszpańską koordynatorką projektu z ramienia Euromind panią Inmą Doblado. Miała miejsce wizyta w siedzibie Idevelop, miejscu szkolenia nauczycieli. Następnie wizyta w dzielnicy, w której będą mieszkać nauczyciele, przejazd trasą do miejsca szkolenia. Zwieńczeniem tego pobytu było spotkanie z panią dyrektor Euromind Amelią Wójcik, w celu omówienia oczekiwań partnerów oraz podziału odpowiedzialności za poszczególne zadania w projekcie. Został opracowany program pobytu oraz programy kursów i Job Shadowingu. Postanowiono, że zarządzanie projektem opierać się będzie na partnerstwie i współpracy przedstawicieli, w zakresie: systemu komunikacji, zasad obiegu dokumentacji, procedur wymiany informacji, finansowania, monitoringu bieżącego, ewaluacji i kontroli jakości.

Skip to content