Ogłoszenia

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną dla potrzeb edukacyjnych 238 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Dzięki inwestycji powstaną 23 nowe sale dydaktyczne, w tym m.in. sale terapeutyczne, sale wyciszeń, usprawniania ruchowego, rewalidacyjne i multimedialne. Ponadto przeprowadzony zostanie remont i termomodernizacja istniejącego budynku wybudowanego w latach 80-tych XX wieku. Obiekt zostanie wyposażony w windę osobową. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie zwiększy się o 1 169 m2. Całkowita wartość inwestycji wynosi 17 004 750 zł.

 

Skip to content