Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SOSW nr 1

Dodatkowe dni wolne dla wszystkich szkół
2.11.2020 (poniedziałek)
21.12.2020 (poniedziałek)
22.12.2020 (wtorek)
4.06.2021 (piątek)

Dodatkowe dni wolne tylko w SP 7 (egzamin ósmoklasisty)
1. 25.05.2021
2. 26.05.2021
3. 27.05.2021

Dodatkowy dzień wolny tylko w BS I s (egzamin zawodowy)
1. 22.06.2021

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 r.– 31.12. 2020 r.,

Ferie zimowe: 1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.

25 czerwca 2021 r. – koniec rocznych zajęć szkolnych