Dni wolne od zajęć rok szkolny 2017/2018

W całym PZKS: 2 listopada 2017, 30 kwietnia 2018, 2 maja 2018,
4 maja 2018, 
1 czerwca 2018 oraz dodatkowo w oddziałach gimnazjum podczas trwania egzaminów gimnazjalnych: 18, 19 i 20 kwietnia 2018 oraz dodatkowo w Branżowej Szkole I stopnia i oddziałach ZSZ podczas trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 19 czerwca 2018 roku.