Kilka słów refleksji i ogromne podziękowania od uczniów klasy I – III B Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Wejherowie 😊

W czasie pandemii bardzo trudno jest prowadzić skuteczną i praktyczną aktywizację zawodową oraz integrację społeczną uczniów z niepełnosprawnościami. Praca zdalna bądź też stacjonarna bez możliwości wyjścia do zakładów pracy, muzeów i do zaprzyjaźnionych placówek skutkuje tym, że u naszych uczniów pogłębiają się trudności w adaptacji społecznej i możliwości poznawcze. Staramy się (wbrew wszystkim przeciwnościom)    wykorzystywać dostępne nam narzędzia, by zagadnienia związane z aktywizacją zawodową nie były uczniom obce. Do tego jednak potrzebne jest zaplecze technologii informacyjnej dostępne na różnych zajęciach w szkole.

Nasz przyjaciel z wielkim sercem: pan Wojciech Kaczmarzyk – kierownik firmy „Partner Phinance” S.A. oddział w Gdyni, postanowił wesprzeć naszych uczniów i ofiarował swoją pomoc – podarował nam komputer stacjonarny i dwa laptopy!!! 🙂 🙂 🙂

Umożliwi to naszym uczniom w ramach aktywizacji zawodowej poszerzanie umiejętności  obsługi komputera i rozwój w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Chcemy przekazać panu Wojtkowi 😊😊😊 wieeeelkie słowa podziękowania za okazane serce i bezinteresowną pomoc. Otrzymany sprzęt komputerowy będzie codziennie wspomagał nas
w nauce i pomoże w zdobyciu umiejętności obsługi komputera niezbędnej w dorosłym życiu!!!

 

Z wyrazami wdzięczności

Uczniowie

oraz

nauczyciele: Małgorzata Jankowska

i  Katarzyna Grzywacz

😊😊😊

Skip to content