Dzień Edukacji Narodowej 2017

    Po raz pierwszy byliśmy organizatorami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W naszych progach 13 października gościliśmy Starostę Powiatu Wejherowskiego – Gabrielę Lisius, Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego – Ryszarda Czarneckiego,Wojciecha Rybakowskiego – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego, księdza Dziekana Daniela Nowaka, Bogusławę Engelbrecht – Wójta Gminy Linia oraz Genowefę Słowi – wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wejherowskiego, Ludwika Zegzułę – przewodniczącego Komisji Edukacji Powiatu Wejherowskiego, Zbigniewa Chuchałę – wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Łucję Słowikowską – przewodniczącą Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu, Bogusława Suwarę – sekretarza Miasta Wejherowa, Mirosława Lademanna – Naczelnika Wydziału Edukacji Powiatu Wejherowskiego, Marka Panka – Sekretarza Powiatu Wejherowskiego, Joannę Wojciechowską – Skarbnika Powiatu Wejherowskiego, Iwonę Romanowską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Brunona Gajewskiego – Prezesa Zarządu Cechu w Wejherowie, Grzegorza Detlaffa – Dyrektora Cechu, kmdr por. Artura Gajdemskiego – dowódcę batalionu Marynarki Wojennej, insp. Beatę Perzyńską – Komendanta Powiatowego Policji,  bryg. mgr inż. Jacka Niewęgłowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Marka Glowienke – Naczelnika Prewencji Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Rady Rodziców:Arkadiusza Raguzę, Agnieszkę Przybylską, Izabelę Ming.  Związki zawodowe działające na terenie miasta reprezentowały: Maria Stachowiaki Ewa Rocławska.
   Naszymi gośćmi byli również dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Wejherowskiego, nagrodzeni nauczyciele, emeryci, rodzice i uczniowie.
   Gości powitała Małgorzata Woźniak – dyrektor PZKS w Wejherowie, a prowadzeniem uroczystości zajął się Pan Tomasz Czupryński.
   Pani Starosta Gabriela Lisius wręczyła nagrody Starosty szesnastu nauczycielom z Powiatu Wejherowskiego. Aż cztery z nich otrzymali nasi nauczyciele!: Małgorzata Marcinkowska, Mirosława Mazurkiewicz, Jolanta Szczepańska i Tadeusz Bordin. Miło nam również, że pani Joanna Kandzora i Adriana Czonstke otrzymały z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty medal Komisji Edukacji Narodowej, a pani Barbara Mudlaff nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.  Pani Dyrektor Małgorzata Woźniak z okazji święta przyznała 41 nagród pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
  Uroczystość umilona została występem naszych uczniów. Najmłodsze dzieci przedstawiły w ruchu logo ośrodka, zaśpiewał zespół wokalno-taneczny i zagrał zespół mandolin. Uczniów do występu przygotował zespół nauczycieli i pracowników pod kierunkiem Pani Barbary Mudlaff.
  Wielu uczestników uroczystości wyrażało swoje uznanie dla występu naszych uczniów i zaangażowania pracowników, padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej placówki. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy w ten szczególny dzień być gospodarzami tak ważnego wydarzenia.