Informacje

Rada pedagogiczna kończąca I semestr roku szkolnego 2015/2016, przewidziana jest na dzień 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godzinie 15:30 w Auli SP !!!


Dnia 1 września (poniedziałek) 2014 rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów:

  • Szkoły Podstawowej nr 7 oraz uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych Gimnazjum nr 1 o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej
  • klas specjalnych Gimnazjum nr 1 również o godzinie 10:00 w auli Szkoły Zawodowej
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy o godz 12:00 w sali gimnastycznej

W dniu 23 czerwca 2014 r., godzina 11:30 odbędzie się egzamin zawodowy – etap pisemny.

Dzień ten jest wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Dla potrzebujących będzie zapewniona opieka świetlicowa od 7:00 – 16:00.


Terminarz zakończenia II semestru 2013/2014

 

Harmonogram Rad Pedagogicznych, które odbędą się w auli SP nr 7

w najbliższym czasie:

  • 9 czerwca 2014roku ( poniedziałek) o godz. 11:30 SOSW. Przewidywany czas trwania rady ok.15minut;
  • 17 czerwca 2014 roku (wtorek) o godz. 15:30 (SOSW + SP nr 2 w Rumi). Przewidywany czas trwania rady ok. 2h;
  • 30 czerwca 2014 roku ( poniedziałek) o godz. 10:00 PZKS. Przewidywany czas trwania rady ok. 3h;
  • 28 sierpnia 2014 roku ( czwartek) o godz. 10:00 PZKS. Przewidywany czas trwania rady ok. 1h.

Terminarz zakończenia I semestru

Gimnazjum , ZSZ, SSPdP

Rada Pedagogiczna SOSW nr 1 odbędzie się dnia 16.01.2014 r. godz. 15:30 Aula SP

W związku z tym:

1)  Zespół wychowawczy Gimnazjum nr 1, ZSZ nr 5, SSPdP odbędzie się

8.01.2014r.(środa) godz. 15.30 sala 102

2) Oceny należy wystawić do dnia 17.12.2013r. ( wtorek)

3) Oceny wpisać na „płachty” i podsumowania z poszczególnych klas oddać Dyrektorowi do 18.12.2013r. ( środa)

4)Dnia 13.12.2013r. odbędą się konsultacje z nauczycielami i zebranie

z rodzicami wychowawców klas w  godzinach 14:30 – 16:30

5) Termin składania opinii do Dyrektora w celu aktualizacji orzeczeń do 7.02.2014r.( piątek).

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zet

1)  Zespół Wychowawczy odbędzie się 7.01.2014r. ( wtorek) o godz. 15:30

2) Oceny należy wystawić do dnia 17.12.2013r. ( wtorek)

 3) Oceny wpisać na „płachty” i podsumowania z poszczególnych klas oddać Dyrektorowi do18.12.2013r. ( środa)

4) Dnia 13.12.2013 r odbędą się konsultacje z nauczycielami i zebranie

z rodzicami wychowawców klas w  godzinach 14:30 – 16:30

5) Termin składania opinii do Dyrektora w celu aktualizacji orzeczeń do 7.02.2014r.( piątek).

6) Wychowawców klas prosi się o przekazanie p. psycholog do dnia 13.12 2013r. wykazu uczniów, którym w bieżącym roku szkolnym kończy się ważność orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie nauczania indywidualnego.