Znowu kolejne “Jesienne gry i zabawy ruchowe” dla uczniów SSPdP są za nami. Tradycyjnie, we wrześniu, na sali gimnastycznej, odbyły się wyścigi rzędów.

Konkurowało ze sobą 50 uczniów – wszyscy z wielkim zapałem
i zaangażowaniem pokonywali tory przeszkód bawiąc się przy tym doskonale. W  nagrodę za aktywność i zaangażowanie uczniowie otrzymali piękne, jesienne  medale wykonane przez pana Piotra Richerta z firmy PPHU Radpol z Nowego Dworu. Dziękujemy!

Po zawodach wszyscy uczestnicy spędzili miło czas podczas poczęstunku w szkolnej stołówce. Całość imprezy przygotowali pani M.Jankowska, K.Grzywacz P.Jasielski i K.Chmiel.