Karta rowerowa 2017

   Sukcesem zakończył się ostatni  etap starań o zdobycie „pierwszego prawa jazdy” – prawa jazdy na rowerze. Dziewięciu uczniów, wśród grona chłopców jedna dziewczyna, po intensywnym kursie, licznych ćwiczeniach, konserwacji wraz z Panem Arturem taboru rowerowego, egzaminie teoretycznym, bezbłędnie zdali egzamin praktyczny. Według opinii Pana Policjanta dzieci jeżdżą bardzo poprawnie i w pełni zasługują na ten tak ważny dla nich dokument.

Organizatorzy: Wanda Politowska, Hanna Kazimierczuk, Artur Jakusz