Dnia 19 maja 2016 roku w auli Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego, o godzinie 17.00 odbył się XII Koncert dla Przyjaciół.

[flagallery gid=649 name=Gallery]

Było nam bardzo miło gościć Przyjaciół naszej placówki – rodziców, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, do których należeli: ksiądz prałat Daniel Nowak, ksiądz proboszcz Tadeusz Gut z Rumi, pan wicestarosta Witold Reclaf, etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego pan Wojciech Rybakowski, wiceprezydent miasta Wejherowa pan Piotr Bochiński, pan poseł Jerzy Budnik, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej pan Tomasz Fopke, przedstawiciel aresztu śledczego ppłk Kornak, prezes

Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem pan Arkadiusz Raguza, przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Węgrzynowska, przedstawiciele Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odziału w Wejherowie pan Mirosław Gaffka i pan Henryk Kanczkowski, dyrektor Biblioteki Gminy Wejherowo pani Janina Borchman, przewodnicząca oddziału ZNP w Wejherowie pani Maria Stachowiak, przewodnicząca oddziału Związku Zawodowego „Solidarność” pani Celina Szulgo, pani Helena Ostrowska i wielu innych gości.

Tegoroczny program był bardzo urozmaicony i bogaty. Koncert rozpoczęli chłopcy piosenką – hymnem osób niepełnosprawnych pt. „Ty i ja” – Adaś Dereżkiewicz, Oliwer Smolny i Damian Dąbrowski, następnie obejrzeliśmy piękne przedstawienie „Kot w Butach”. Wystąpili również uczniowie SSPdP – Zespół „Dżibasy”- z wiązanką tańców kaszubskich „Rybacy”. Wysłuchaliśmy układu gestodźwięków i akompaniamentu rytmicznego na instrumenty perkusyjne do „Bolera” Ravela oraz w wykonaniu zespołu mandolin dwóch utworów: „Kaszubskie jeziora” i „Jarzębina czerwona”. Koncert zakończył Zespół Wokalno-Taneczny „Perełki” czterema piosenkami. Spektakl trwał ponad godzinę. Wszyscy zebrani byli wzruszeni, brali czynny udział w zabawie z aktorami. Młodym artystom dziękowano gromkimi brawami i słodkimi podarunkami.

Pani dyrektor Małgorzata Woźniak podziękowała za ogromną pracę głównej reżyserce całego programu, pani Barbarze Mudlaff oraz wspomagającym ją nauczycielom i pracownikom placówki w składzie: Joanna Almakiewicz, Marzena Barzowska, Jagna Bochentyn, Monika Borysionek, Tomasz Czupryński, Agnieszka Drabata, Joanna Droździel, Artur Jakusz, Dorota Jankuniec, Joanna Kandzora, Hanna Kazimierczuk, Mirwina Kotowska, Krystyna Kozłowska, Małgorzata Jankowska, Danuta Knopik – Jażdżewska, Rita Leszczyńska, Jolanta Leśniowska – Bojke, Wioleta Machol, Mirosława Mazurkiewicz, Anna Milewska, Agnieszka Nielek, Edyta Pranga, Joanna Rank, Renata Solarczyk, Maria Styp – Rekowska, Celina Szachowska, Katarzyna Ślebarska, Andrzej Tomalak, Jakub Wałek, Anna Węsierska, Ewa Wiśniewska oraz Małgorzata Faehnrich, Krystyna Ferra, Anna Jasińska, Bernadeta Krüger-Szamocka, Aleksandra Gąsior, Maria Pasternak, Iwona Piekarska, Iwona Szulta i Adriana Szramka.

Skip to content