Konkurs Wiedzy o Polsce: „Polska i jej symbole narodowe”

Konkurs Wiedzy o Polsce:
„Polska i jej symbole narodowe”

W dniu 13 kwietnia 2018r. uczniowie klas SSPdP  uczestniczyli w konkursie, który był kontynuacją działań jakie podjęliśmy w roku obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj.  Uczniowie zaskoczyli nas swoją wiedzą, pomysłowością i zaangażowaniem. Pomimo tego, że zadania nie były proste, drużyny osiągnęły bardzo dobre wyniki z części wiedzowej. Końcowe rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone po ocenie prac plastycznych.
Jeszcze raz  gratulujemy wiedzy, pomysłów, umiejętności pracy w grupie!!!
Poniżej przedstawiamy scenariusz konkursu.
1. Przywitanie uczniów, rozlosowanie miejsc (barwa wylosowanego kółka decydowała o przynależności do drużyny, dzięki temu zespoły składały się z uczniów z różnych klas).
2. Wprowadzenie do konkursu, nawiązanie do wycieczki do Będomina, miejsca  ważnego dla historii Naszego Kraju.
3. Pierwsza konkurencja – trzynaście obrazów przedstawiających znane miejsca w Polsce wyświetlanych na tablicy multimedialnej, uczniowie w zespołach, na kartkach, wypisują nazwy rozpoznawanych miast. Wśród miast: Warszawa, Wejherowo, Malbork, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań, Toruń.
4. Druga konkurencja: test wiedzy o Polsce –uczniowie w zespołach odpowiadają na jedenaście pytań; np.: Wymień trzy symbole Polski. Jakie rzeki występują w hymnie Polski?  Kto napisał Mazurka Dąbrowskiego? Ile zwrotek ma nasz hymn? Wymień siedmiu sąsiadów naszego państwa.
5. Trzecia konkurencja – ułożenia puzzli ze słowami pierwszej zwrotki i refrenu naszego hymnu.
6. Kolejna konkurencja : rozpoznanie słynnego Polaka,  prezentowane na tablicy  postaci to: Mieszko I, Józef Wybicki, Jan Paweł II, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Kamil Stoch, Anita Włodarczyk, Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, Józef Piłsudzki.
7. Ostatnia konkurencja, członkowie zespołów losują pocztówki z bardziej i mniej znanymi miejscami w Polsce. Zadaniem każdego zespołu było umieszczenie pocztówki w centralnym miejscu arkusza szarego papieru i uzupełnienie reszty powierzchni papieru korzystając z dostępnych  narzędzi i materiałów.
8. Podsumowanie wyników rywalizacji. Podziękowanie uczestnikom.

Organizatorki:
Wanda Politowska
Małgorzata Wysokińska