13 kwietnia Uczennice Szkoły Branżowej – Klaudia i Maria brały udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa pomorskiego.
Takie spotkanie organizowane jest przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej,

p. Piotra Mazurka oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem!
Było to ogromne przedsięwzięcie, gdyż w spotkaniu brało udział 820 osób z całego województwa – zarówno nauczyciele, uczniowie jak i studenci.
Podzielono nas na kilka obszarów i w „mniejszych” – około stu osobowych grupach przedstawiono różnorodne problemy edukacji i próby rozwiązań. Wśród tej liczby osób najwięcej radości sprawia fakt, że Marii udało się wziąć żywy udział w dyskusji – przedstawiła swoje zdanie na temat tolerancji. Nasza wypowiedź została zauważona, prowadzący spotkanie wyraził zadowolenie, że są obecni przedstawiciele Kształcenia Specjalnego. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tymże wydarzeniu.
 

Galeria Google

 


 

Skip to content