Niepełnosprawność intelektualna – różne aspekty opieki regionalnej

W siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 27 kwietnia 2017 roku odbyła się Konferencja pod tytułem „Niepełnosprawność intelektualna – różne aspekty opieki regionalnej”, której współorganizatorem był Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego.

Temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Salę zapełniono do ostatniego miejsca. Liczne grono zebranych wysłuchało prelekcji dr hab. Jolanty Wierzby z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Arkadiusza Mańskiego z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego, dr Ewy Kaczorowskiej z Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, dr Justyny Pomierskiej z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej w Instytucie Filologii Polskiej UG, mgr Małgorzaty Bulczak z Fundacji Wspieranie Rozwoju „Ja też” oraz dyrektor PZKS mgr Małgorzaty Woźniak, która przedstawiła strukturę i funkcjonowanie PZKS i mgr Anny Węsierskiej wieloletniego nauczyciela pracującego z uczniami z autyzmem.
Konferencja pokazała, że jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie i stereotypowe myślenie o dziecku z wyzwaniami rozwojowymi. Zakończyła się dyskusją i pytaniami do prelegentów, które zadawali nauczyciele, ale także rodzice.