Za nami ostatni tegoroczny odpust na górach Kalwarii Wejherowskiej- Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego, zwany też odpustem szkolnym.

Wrześniowy odpust – kierowany jest szczególnie do społeczności szkolnej, po to, by z nadejściem nowego roku szkolnego wypraszała ona dla siebie Boże łaski, zawierzając się patronce naszego powiatu- Matce Bożej Wejherowskiej.
10 września w uroczystej Sumie odpustowej sprawowanej przy kościele Trzech Krzyży, pod przewodnictwem ojca Ambrożego Okroya, uczestniczyła młodzież wielu szkół. Jak co roku- dopisali również koledzy i koleżanki z naszej Placówki. Godnie reprezentowali oni poczet sztandarowy, a w procesji darów ołtarza ofiarowali chleb upieczony specjalnie na tę okazję przez piekarnię „Tomasz Lange” z Bolszewa.
W skład naszych delegacji weszli: Urszula Potrykus, Monika Sikora, Sebastian Turin i Tomasz Furman. Pieczę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. Dorota Auriga- Seyda, p. Ewelina Bojek, p. Izabela Tarnowska- Cechosz oraz p. Piotr Jasielski.
Wśród zgromadzonych wiernych nie zabrakło również Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników naszego Ośrodka oraz Rodziców.

Skip to content