Oferta edukacyjna

       

Ośrodek wykonuje swoje działania poprzez:

      Zespoloną działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców, pracowników służby zdrowia oraz personelu administracyjno-obsługowego.  Kształcenie zintegrowane w klasach: I- III; bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne: pro zdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie, terapię edukacyjną, rewalidację wychowawczą, praktyczną naukę zawodu, zajęcia internackie. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie, jak: zdrowie i tężyzna fizyczna, samodzielność, samowiedza i zainteresowania,  postawa etyczno-moralna, przygotowanie do życia w społeczeństwie.  Kontakty z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie profilaktyki i diagnostyki.  Współdziałanie ze środowiskiem, tj. rodzicami i opiekunami prawnymi, urzędami i organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami na zasadach określonych w art. 56 ustawy.  Kontakty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

  Wychowawcy oferują udział w różnorodnych kołach zainteresowań: hafciarskie, plastyczne, teatralne, stolarskie, szkutnicze, kulinarne i kabaret. Istnieje również możliwość udziału w zajęciach Ogniska Pracy Pozaszkolnej- rzeźba, malowanie, intarsja. Dzieci i młodzież w atrakcyjny sposób spędzają wolny czas.

      Do tradycji weszły wielodniowe wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe i biwaki. Samorząd Wychowanków współpracuje z Parlamentami Uczniowskimi Szkół Powiatu Wejherowskiego organizując wspólnie wiele imprez o charakterze integracyjnym. Ośrodek posiada 140 miejsc noclegowych w internacie.