Psycholog i pedagog szkolny

Zadania Pedagoga i Psychologa szkolnego

• Diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych
i wychowawczych, szukanie środków zaradczych.
• Prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Wspieranie zespołów klasowych w procesie integracji.
• Wspieranie uczniów klas pierwszych w procesie adaptacji do nowego środowiska.
• Wspieranie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz w rozwijaniu poczucia własnej wartości.
• Wspieranie rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów
i podnoszeniu efektywności komunikacji z dziećmi.
• Organizowanie zajęć profilaktycznych, wychowawczych
i psychoedukacyjnych.
• Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów mających trudną sytuację.
• Wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno – wychowawczych.
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Plan pracy pedagoga szkolnego p. M Wysokińskiej

PONIEDZIAŁEK

8.00-10.00

11.00-11.45

12.45-15.45

 WTOREK

7.30 -8.00

9.00-10.45

11.45-12.45

13.45-14.55

ŚRODA

7.45-11.45

12.45-13.35

14.30-15.45

CZWARTEK

7.30- 12.00

PIĄTEK

8.00 -10.00

11.00-15.15 

 Plan pracy pedagoga szkolnego p. H. Kazimierczuk

PONIEDZIAŁEK

8.45-10.45

12.45-14.45

WTOREK
7.45-10.45

11.45-14.45

ŚRODA

9.45-14.45

CZWARTEK

7.45-14.45

PIĄTEK

8.45-9.45      

10.45-13.45

Plan pracy psychologa szkolnego p. M. Gerowskiej

PONIEDZIAŁEK 

9.30-15.30

WTOREK

9.00-15.00

ŚRODA

9.00-13.00

CZWARTEK

9.30-15.30

PIĄTEK

9.00-13.00 dyżur w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi

Plan pracy psychologa szkolnego p. B. Tessar- Staszkiewicz

WTOREK

7:45- 10:45

ŚRODA

11:30-15:30

CZWARTEK

13:30-15:30

PIĄTEK

8:00-12:00