POMOC JAPONII DZIECIOM POLSKIM Z SYBERII

Niecodzienne wydarzenie, mające związek z naszą placówką, odbyło się 1 października 2018 roku w sali kolumnowej Sejmu RP. Podczas konferencji „SYBERYJSKIE DZIECI CESARZOWI JAPONII. POMOC JAPONII DZIECIOM POLSKIM Z SYBERII W LATACH 1919 – 1922.” nasz Powiat i miasto było godnie reprezentowane przez panią Starostę dr Gabrielę Lisius, panią Łucję Słowikowską – radną powiatu Wejherowskiego, pana Jacka Thiela – członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego, panią Iwonę Romanowską – dyrektora PCPR w Wejherowie oraz naszą panią dyrektor Małgorzatę Woźniak i wicedyrektor Joannę Kandzorę.

Dla wejherowskiej delegacji punktem kulminacyjnym konferencji było wystąpienie pani Starosty Gabrieli Lisius i pani Joanny Kandzory na temat „Wejherowo. Nowatorska placówka pedagogiczna”, ilustrowane prezentacją ze zdjęciami z przeszłości i teraźniejszości. Referat przybliżył zebranym informacje na temat organizacji i struktury Zakładu Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, który w latach 1023 – 1928 działał w budynkach dzisiejszego PZKS i był prowadzony metodą harcerską. Było to nowatorskie podejście – ewenement na skalę światową, co placówka zawdzięczała przede wszystkim lekarzowi, harcmistrzowi Józefowi Jakóbkiewiczowi.

Ta mało znana historia jest warta upamiętnienia! Uratowanych z Syberii ponad 900 polskich dzieci podróżowało przez Władywostok, Tsurugę (Japonia) i Seattle (USA) do Polski. Ich potomkowie poprosili polskie parlamentarzystki o upamiętnienie tej nietuzinkowej historii.

Relację ilustruje kilka zdjęć, okładka nowej publikacji autorstwa prof. Wiesława Theissa i pana Teruo Matsumoto, ekspertów w temacie Dzieci Syberyjskich, oraz zdjęcia wystawy, która została otwarta w Sejmie. Nasza placówka została pięknie zaprezentowana na konferencji i wzbudziła zainteresowanie wśród jej uczestników a byli wśród nich: potomkowie Dzieci Syberyjskich, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, ambasador Japonii w Polsce, historycy, wykładowcy i studenci japonistyki, harcerze i inne osoby związane z tematem.