Pierwszy tegoroczny próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej odbył się dnia 22.12.2018 roku w Naszej pracowni hotelarskiej.
Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III a Branżowej Szkoły I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w licznej grupie siedmiu osób. Egzamin składał się z części praktycznej, w której każdy samodzielnie musiał wykonać czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym po wyjeździe gościa hotelowego. Uczniowie oceniani byli indywidualnie, a na kryteria oceniania składały się następujące punkty:
1.Poprawnie uzupełniona karta kontroli wyposażenia węzła higieniczno-sanitarnego;
2. Wózek hotelowej obsługi pięter wyposażony w niezbędne środki i sprzęt, zgodnie z drukiem pobrania środków czystości i sprzętu;
3.Prawidłowo przygotowany węzeł higieniczno-sanitarny przygotowany do przyjęcia gościa;
4.Przebieg wykonywania prac porządkowych w węźle higieniczno-sanitarnym.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Pani Angelika Matuszczak – nauczyciel zajęć praktycznych.

Skip to content