Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie MEN, które przedłuża przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia 2020 r.
Oznacza to, że w dalszym ciągu nie możemy spotkać się w budynkach szkolnych, a nauczanie odbywać się będzie na odległość.
Nie da się robić zdalnie takiej samej szkoły czy rewalidacji, do jakiej przez lata się przyzwyczailiśmy. Tak naprawdę, z dnia na dzień, musieliśmy się dostosować do szkoły kształcącej na odległość. Wszyscy w systemie edukacji zostali tym zaskoczeni. Doskwiera nam brak sprzętu komputerowego, internetu, drukarek. Rodzice stali się pedagogami swoich dzieci, a nauczyciele musieli odszukać najlepszy sposób komunikacji ze swoimi wychowankami oraz znaleźć wyjście z całkowicie nowych problemów. Dla jednych i drugich to trudne wyzwanie, do którego nie byli przygotowani. Każdy podjął je najlepiej jak potrafił i wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką.
Puste korytarze szkolne to widok daleki od moich marzeń, jednak w obecnej sytuacji jest przykładem odpowiedzialności za nasze zdrowie i życie. Najgorsze, co może się nam przytrafić to wzajemna frustracja nauczycieli na nauczycieli, nauczycieli na rodziców, rodziców na nauczycieli i uczniów na… wszystkich. W kryzysie najbardziej potrzebny jest nam spokój.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i efektywną współpracę. Widok zdjęć z wykonanymi przez uczniów i wychowanków zadaniami oraz rozmowy telefoniczne z rodzicami podnoszą na duchu i pozwalają wierzyć, że to wszystko ma sens. Przed nami kolejne dni nauki na odległość. Pamiętajmy, że wspólnie dążymy do wspólnego celu: powrotu do normalności. Jak pisał Victor Hugo: „Nawet najciemniejsza noc zakończy się wschodem słońca”.
Małgorzata Woźniak – dyrektor PZKS w Wejherowie

Skip to content