PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTU

  1. JEZYK ANGIELSKI (60 GODZIN) Od 1.10.2019 r. rozpoczęliśmy intensywną naukę języka angielskiego w dwóch grupach: początkującej oraz zaawansowanej. Zajęcia prowadzi pani lektor Magdalena Kałuzińska. Nauka języka skupia się na słownictwie związanym z tematyką szkoleń nauczycieli oraz języku specjalistycznym z zakresu oligofrenopedagogiki.

W dniu 22 lutego, odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) dla grupy nauczycieli zakwalifikowanych do programu Erasmus+, realizowanego w ramach projektu “Uważność na człowieka daje moc”– czyli jak przełożyć pracę z osobami niepełnosprawnymi na dobrą energię w życiu – podniesienie kompetencji pedagogów PZKS w Wejherowie w wymiarze europejskim oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenie poprowadził nasz nauczyciel informatyki pan Jakub Wałek. W czasie zajęć nauczyłyśmy się korzystania z narzędzi Google, przekonałyśmy się, że to nie tylko wyszukiwarka internetowa. Zapoznałyśmy się z obsługą dokumentów Google, które będą nam niezmiernie przydatne w czasie tworzenia „Dziennika Mobilności” w Hiszpanii. Opanowałyśmy posługiwanie się programem  PhotoStage by NCH Software by sprawnie tworzyć filmy i prezentacje, a następnie wspólnie założyliśmy kanał YouTube, by móc publikować montowane filmy z przebiegu naszych pobytów w Sewilli.

 

Wszystkich nauczycieli zakwalifikowanych do projektu zapraszam na zajęcia według następującego harmonogramu:

22.02.2020 – TIK prowadzący Jakub Wałek / uczestniczy grupa zaawansowana

14.03.2020 – TIK – prowadzący Jakub Wałek / uczestniczy grupa początkująca

28.03.2020 – przygotowanie kulturowe – prowadząca Aleksandra Kotowicz / uczestniczy grupa zaawansowana

18.04.2020 – przygotowanie kulturowe – prowadząca Renata Solarczyk / uczestniczy grupa początkująca

25.04.2020 – TIK – prowadzący Jakub Wałek / uczestniczy grupa zaawansowana

09.05.2020 – przygotowanie kulturowe – prowadzący Aleksandra Kotowicz/ uczestniczy grupa początkująca

16.05.2020 – przygotowanie kulturowe – prowadzący Renata Solarczyk / uczestniczy grupa zaawansowana

23.05.2020 – TIK – prowadzący Jakub Wałek / uczestniczy grupa początkująca

Zajęcia trwają 5 godzin od 9:00 – 14:00

Legenda:

Grupa początkująca – nauczyciele uczestniczący w zajęciach języka angielskiego we wtorki

Grupa zaawansowana- nauczyciele uczestniczący w zajęciach języka angielskiego w środy