Rekrutacja

We wrześniu 2019 roku uczniowie zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie, a  Komisja rekrutacyjna w składzie: Wicedyrektor PZKS – koordynator projektu Renata Solarczyk, nauczyciele przedmiotów zawodowych – Jerzy Król, Angelika Matuszczak, oraz pedagog- Dorota Kałuzińska.

Komisja zrekrutowała uczestników mobilności oraz uczestników rezerwowych:

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do mobilności I – 1.02.2020r.-22.02.2020r.

Lp Nazwisko i imię ucznia Szkoła Uwagi
1 Bogusz Michał SSPdP rezerwowy
2 Busz Maria BSIs  
3 Bulczak Michał BSIs  
4 Caruk Piotr BSIs  
5 Dębski Karol BSIs  
6 Hebel Kornelia BSIs  
7 Hinz Gracjana SSPdP  
8 Kankowska Weronika SSPdP  
9 Klimczak Paweł BSIs  
10 Adam Wójcik BSIs rezerwowy
11 Mielewczyk Artur BSIs  
12 Skelnik Artur BSIs  
13 Stubba Weronika BSIs  
14 Swacha Weronika BSIs  
15 Szimichowska Natalia BSIs  
16 Szołdra Mikołaj SSPdP  
17 Tatarowicz Franciszek BSIs  
18 Turin Sebastian BSIs  
19 Wałdowski Mariusz BSIs rezerwowy

 

Opiekunowie, którzy podjęli się opieki nad uczniami podczas pierwszego wyjazdu: pani Angelika Matuszczak– nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, oligofrenopedagog i pani Aneta Kostuch– oligofrenopedagog.

Skip to content