Już po raz drugi organizowany jest Konkurs „Super Świetliczak”, który skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej BSIs (7a, Gimnazjum nr 1, BSIs, ZSZ nr 5, SSPdP). Konkurs trwał od 1 października 2017 r. do 15 czerwca 2018 r. Organizatorami konkursu są nauczyciele świetlicy : Aneta Kostuch,  Malwina Belak i Joanna Cegłowska. Celem konkursu jest:

 • mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • wdrażanie do samodzielnego organizowania zajęć w czasie wolnym,
 • zaprezentowanie świetlicy jako miejsca do nauki i zabawy.
 • Po każdych zajęciach nauczyciele świetlicy przydzielają punkty uczniom zgodnie z ich zachowaniem. Oceniane są zarówno zachowania pozytywne jak i negatywne.
 • Do zachowań pozytywnych zaliczamy:
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję itp.), chęć niesienia pomocy słabszym, aktywność na zajęciach, słuchanie poleceń nauczyciela, punktualne przychodzenie na zajęcia, dbanie o porządek, kulturalny stosunek do kolegów i nauczycieli.
 • Do zachowań negatywnych zaliczamy:
 • ucieczki z zajęć świetlicowych, spóźnienia, używanie wulgaryzmów, stosowanie przemocy słownej i fizycznej, opuszczanie świetlicy bez zgody nauczyciela, niestosowanie się do poleceń nauczyciela.

Na podstawie punktacji wyłaniany jest Super Świetliczak danego miesiąca w każdej ze szkół, a pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całej punktacji i przyznanie tytułu Super Świetliczaka roku. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

W tym roku szkolnym laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:

 • Super Świetliczak w miesiącu PAŹDZIERNIK

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1SEBASTIAN TURIN

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5KRZYSZTOF POTRYKUS

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyIZABELA PAWLUSZKIEWICZ

 • Super Świetliczak w miesiącu LISTOPAD

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1PAULINA SULIMA

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 MICHAŁ TYLUS

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyANDRZEJ MIERZEJEWSKI

 • Super Świetliczak w miesiącu GRUDZIEŃ

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1KINGA SZCZYGIEŁ

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5PAWEŁ BIALK

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyAGNIESZKA MARSZAŁA

 • Super Świetliczak w miesiącu STYCZEŃ

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1ADRIAN BACH

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5FRANCISZEK TATAROWICZ

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyKAMIL ROŻNIAKOWSKI

 • Super Świetliczak w miesiącu LUTY

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1DOMINIKA PASZKI

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 ARTUR SKELNIK

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracySYLWIA RĄPCZYK

 • Super Świetliczak w miesiącu MARZEC

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1PATRYCJA SEMMERLING

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5MICHAŁ TYLUS

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyANGELIKA MAŁEK

 • Super Świetliczak w miesiącu KWIECIEŃ

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1AGATA LABUDA

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 MICHAŁ BIAŁK

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyMICHAŁ MIELEWSKI

 • Super Świetliczak w miesiącu MAJ

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1SEBASTIAN TURIN

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5MIKOŁAJ KOMKOWSKI

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracySABINA CZOSKA

 • Super Świetliczak ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 7 z oddz. Gimnazjum nr 1 SEBASTIAN TURIN

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddz. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5MICHAŁ TYLUS

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do PracyIZABELA PAWLUSZKIEWICZ

 

Wszystkim laureatom konkursu Super Świetliczak serdecznie gratulujemy i dziękujemy za cały rok pięknej i owocnej współpracy podczas zajęć świetlicowych.

 

Skip to content