Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

Obchodzony jest corocznie 21 marca (od 2005 r.) z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, od 2012 r. także pod patronatem Organizacji Narodów  Zjednoczonych.

Z tej okazji uczniowie Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach mających  na celu uwrażliwienie uczniów na zagadnienie Zespołu Downa, zorganizowanych przez p. Katarzynę Bednarską i p. Anetę Kostuch. Na początku uczniowie wspólnie obejrzeli ekranizację filmu „Downtown – Miasto Downów”, opowiadającego o projekcie fotograficznym Oiko Petersena. Postanowił on, używając sylwetki reklamowej, sfotografować kilkanaście osób z Zespołem Downa, które to wcielały się w role bohaterów swoich marzeń. Podróż do Downtown pozwoliła wszystkim oderwać się na chwilę od szarej codzienności i zastanowić się nad tym: jaki jest świat osób z Zespołem Downa? Jaka jest ich wrażliwość, temperamenty, zainteresowania czy marzenia? W kolejnej części warsztatów każda z klas SSPdP pod czujnym okiem nauczycieli wspólnie przygotowała plakat z własnymi kolorowymi skarpetkami. Każda klasa zamieściła na wykonanych przez siebie skarpetkach cechy charakterystyczne swoich kolegów i koleżanek z Zespołem Downa, aby w ten sposób ukazać ich zwyczajność, a jednocześnie „niezwykłość” każdego z nich. Z wykonanych plakatów przygotowana została wystawa na korytarzu w budynku teorii BSIs. Uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych zajęciach. Z zaciekawieniem oglądali zaprezentowaną ekranizację, po której chętnie wymieniali się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi osób z Zespołem Downa. Zaś podczas wykonywania własnych plakatów wykazywali się dużym zapałem i kreatywnością. Dziękujemy wszystkim za piękną pracę podczas prowadzonych warsztatów.