Trzymaj formę

Kolejny raz nasza szkoła włączyła się w program „Trzymaj formę” i wspólnie z uczniami aktywnie uczestniczymy w jego realizacji.

Uczymy naszych uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie, wspólnie rozwijamy zdrowe nawyki żywieniowe. Dlatego 18 stycznia 2018 roku zorganizowaliśmy w auli szkoły zawodowej  spotkanie dla uczniów SSPdP pod hasłem „Aktywnie i zdrowo”. Podczas spotkania młodzież obejrzała prezentację multimedialną a następnie rozwiązywała zadania o charakterze prozdrowotnym. Była to pierwsza część warsztatów, następne odbędą się w II semestrze.

Realizatorki programu: M.Jankowska, K.Grzywacz

Skip to content