Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka, a nie rozpoczęło ono jeszcze nauki w szkole to pragniemy zainteresować Cię zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_135406.jpg]4450
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_135427.jpg]3810
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_135438.jpg]3171
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_140206.jpg]2560
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_140217.jpg]2450
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_20160519_141921.jpg]2390
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_3.jpg]2250
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_4.jpg]2260
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0639.jpg]2110
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0642.jpg]2210
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0648.jpg]2120
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0649.jpg]2130
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0912.jpg]2050
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0915.jpg]2310
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0917.jpg]2180
[img src=http://www.sosw-wejherowo.pl/wp-content/flagallery/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/thumbs/thumbs_dsc_0923.jpg]2100

Zajęcia te mają na celu stymulację psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu zaobserwowania niepokojącego zachowania do czasu podjęcia nauki w szkole.
Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności pracy i postępowania z dzieckiem.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra: psycholodzy, pedagodzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, logopedzi, rehabilitanci.
Warunkiem zapisania dziecka jest pozyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy:
– poradnictwo i wsparcie psychologiczne;
– konsultacje i diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną;
– usprawnianie funkcjonalne, fizykoterapię- hydroterapię;
– terapię pedagogiczną, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
– terapię biofeedback;
– zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI);
– zajęcia z zakresu terapii ręki;
– stymulację polisensoryczną, zajęcia w sali doświadczania świata;
– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Krakowskiej ;Programów Aktywności M. i CH. Knillów oraz terapii wg. Affolter , Taktylnej dr Swietłany Masgutowej i behawioralnej;
 konsultacje i wsparcie rodziców w procesie terapii dziecka oraz pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania w warunkach domowych.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr1 w Wejherowie
i Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Rumi