W ramach działalności Koła Absolwenta w Szkole Przysposabiającej do Pracy udaliśmy się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Nasi przyszli absolwenci mogli zapoznać się min. na czym polega pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, jak wyglądają szkolenia w urzędzie, jak pozyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Pani urzędniczka opowiedziała naszym wychowankom także o obowiązkach osoby bezrobotnej jak również przeprowadziła ćwiczenia w wypełnianiu druków urzędowych. Wielu uczniów z SSPdP po ukończeniu szkoły deklaruje chęć podjęcia pracy, więc tego rodzaju spotkania na pewno im to ułatwią i oswoją często z bardzo trudnym dla nich językiem urzędowym.
Opiekunki koła: K. Grzywacz, M.Jankowska

Skip to content