Pod koniec października, w ramach projektu „Fit4healthy life” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+, zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”. Uczestnikami rywalizacji byli uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej promującej życie bez nałogów. Oceniano samodzielność, estetykę wykonania, kreatywność, pomysłowość oraz zgodność z tematem konkursu.
Uczniowie jak zwykle nie zawiedli i chętnie przystąpili do rywalizacji. Wystawę prac konkursowych podziwiać można w świetlicy szkoły branżowej oraz na parterze budynku szkoły przysposabiającej do pracy.
Jury po długiej i burzliwej dyskusji zdecydowało przyznać I, II, III miejsce, trzy wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną za największą ilość przygotowanych prac.
Zwyciężyli:
I miejsce – Klaudia Kierznikiewicz (BSIs)
II miejsce – Marcin Czerwionka (SSPdP)
III miejsce – Izabela Pawluszkiewicz (SSPdP)
wyróżnienie – Błażej Rudzicki (SSPdP)
wyróżnienie – praca zbiorowa: Michał Czerwionka, Katarzyna Mardzińska, Sandra
Grunau (SSPdP)
wyróżnienie – praca zbiorowa: klasa I/IIIc (SSPdP)
nagroda specjalna – Weronika Kankowska (SSPdP)
Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone uczniom podczas najbliższego apelu porządkowego. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów – pamiętajcie, że zawsze warto walczyć o swoje marzenia!!! 😊

Patrycja Janca
Agnieszka Trendel

Skip to content