Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ 2021

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego prowadzi postępowania podstawowe na nw. zadania :

1. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. “Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”.

Postępowania prowadzone są pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/sosw_wejherowo

Skip to content