Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ 2022

Pobierz plik

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego prowadzi postępowanie podstawowe na nw. zadanie :

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sosw_wejherowo

Skip to content