Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ 2023

Powiatowy Zespół Kształcenia specjalnego w Wejherowie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie Integracyjnego Festynu w Przedszkolu Specjalnym. Postępowanie jest prowadzone dla zamówienia którego wartość nie przekracza

kwoty 130 tys. złotych netto, w związku z czym nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ).

Pobierz plik


 
Pobierz plik
 

 
Pobierz plik

 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego prowadzi postępowanie podstawowe na nw. zadanie :

„Przebudowa z montażem dźwigu osobowego w budynku Internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie”.

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sosw_wejherowo

 

Pobierz plik

Skip to content