Dnia 10 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczestnikami spotkania byli uczniowie PZKS, dzieci z autyzmem z przedszkola specjalnego oraz uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju wraz z rodzicami. Spotkanie przebiegało w radosnej, artystycznej atmosferze. Wszyscy zebrani mogli podziwiać występy uczniów z autyzmem oraz jednoczącego się w tym dniu z kolegami szkolnego chóru „Perełki”. Jako gość specjalny wystąpił absolwent naszej szkoły Jarosław Maszota rapujący znany z ubiegłego roku utwór „Inne spojrzenie na otoczenie..” Tegoroczny Niebieski Dzień miał zjednoczyć nas wszystkich po to, by zwrócić uwagę na sytuację osób z autyzmem oraz funkcjonowanie ich rodzin.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Świadomości Autyzmu towarzyszyło hasło: „Autyzm – co to dla mnie znaczy”. W duchu atmosfery uroczystości szkolnej, w ramach szerzenia wiedzy na temat autyzmu w SP7 odbyły się warsztaty dla rodziców osób z autyzmem, które prowadziły nauczycielki: Agnieszka Drabata, Anna Węsierska oraz Celina Szachowska.
Rodzice mieli szansę zjednoczyć się w obliczu wspólnych trosk i radości życia codziennego, wymienić doświadczeniami, zacieśnić więzi towarzyskie oraz pogłębić wiedzę dotyczącą tematyki autystycznego spektrum zaburzeń. Ta forma współpracy spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony rodziców, którzy wyrazili swoją chęć uczestnictwa w podobnych spotkaniach w przyszłości.

Dnia 12 kwietnia Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem we współpracy z naszą placówką zorganizowało obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w mieście Wejherowo. Uroczysty dzień rozpoczęto przemarszem ulicami miasta, w którym wzięli udział uczniowie wejherowskich szkół na czele z orkiestrą z Gminy Wejherowo, władzami miasta i powiatu. W przemarszu wzięli udział także mieszkańcy miasta oraz inne osoby zainteresowane problematyką autyzmu. Marsz zakończył się na Placu Wejhera gdzie zorganizowane były punkty konsultacyjne m.in. punkt informacyjny dotyczący oferty kształcenia PZKS oraz diagnostyki i terapii przeznaczonej dla osób z autyzmem prowadzony przez Annę Węsierską i Agnieszkę Drabata. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny. Występy rozpoczął nasz szkolny Zespół Perełki oraz zespół mandolinowy z repertuarem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność przez panią Barbarę Mudlaff. Podczas uroczystości nie zabrakło także gwiazd sportu i muzyki.

Skip to content