W dniu 17 lutego 2014 roku odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu było pamięciowe opanowanie wiersza polskiego autora. Nad poprawnością merytoryczną czuwało Jury w składzie p. Aleksandra Kotowicz, p. Małgorzata Rybińska oraz przygotowująca uczniów do konkursu p. Małgorzata Kachnicz –Fabich.

    Zainteresowanie konkursem było duże – zgłosiło się ponad dziesięcioro uczniów. Poziom artystyczny był na wysokim poziomie – zarówno wybór tekstów jak i wykonanie. Wsród recytowanych wierszy wysłuchać mogliśmy: „ Miłość” – Czesława Miłosza, „Gdzie jesteś?” Jonasza Kofty , „Bliskość ukochanego” J. W. Goethego czy „Dwoje ludzieńków” Bolesława Leśmiana.

    Zwycięzcą pierwszego miejsca został: Szymon Bach z klasy II gimnazjum, Drugie miejsce zdobyła Elżbieta Furman z I klasy ZSZ, trzecie miejsce Magdalena Krauze z III klasy gimnazjum.

Skip to content